TWIN HM651

BOAT INFORMATIONS

 • NHÀ MÁY: Piriou Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG: …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 27.4m x Bmax 8.0m | 29kn
 • ĐĂNG KIỂM: BV
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai phản lực nước HamiltonJet HM651

TWIN HM521

BOAT INFORMATIONS

 • NHÀ MÁY: Strategic Marine Vietnam
 • VẬT LIỆU TÀU: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG TÀU …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 27.4m x Bmax 8.0m | 28kn
 • ĐĂNG KIỂM: ABS
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai phản lực nước HamiltonJet HM521

TWIN HM571

 • NHÀ MÁY: Piriou Vietnam
 • TYPES OF MATERIALS: Hợp kim nhôm
 • TẢI TRỌNG TÀU: …
 • KÍCH THƯỚC | TỐC ĐỘ: Lmax 21.0m x Bmax 7.0m | 25kn
 • ĐĂNG KIỂM: BV
 • THIẾT BỊ ĐẨY: Hai phản lực nước HamiltonJet HM571