THÔNG TIN TÀU

  • NHÀ MÁY: Kiên Giang Composite (KGC)
  • LOẠI TÀU: Tàu vận tải hành khách
  • VẬT LIỆU TÀU: FRP
  • KÍCH THƯỚNG | SỐ NGƯỜI: Lmax 11.38m x Bmax 2.88m | 36 người
  • ĐĂNG KIỂM: VR-SB

ỨNG DỤNG

  • ĐỘNG CƠ: Ba máy YAMAHA 4 thì 250Hp – Model F250HET (Tổng công suất 750Hp)
  • ĐIỀU KHIỂN: Hộp điều khiển cơ 6X5 
  • HIỂN THỊ: Đồng hồ hiển thị kỹ thuật số 6Y8
  • HỆ THỐNG LÁI: Lái thủy lực