THÔNG TIN TÀU

  • NHÀ MÁY: Sài Gòn Shipmarine
  • VẬT LIỆU TÀU: Thép
  • TẢI TRỌNG: 40 Tấn
  • KÍCH THƯỚNG | TỐC ĐỘ: Lmax 20.68m x Bmax 4.5m | 21kn
  • ĐĂNG KIỂM: VR-S1

ỨNG DỤNG

  • ĐỘNG CƠ: 1 máy Nanni N6.270E
  • CÔNG SUẤT: 271Hp tại vòng tua 2500 v/p
  • TRUYỀN ĐỘNG: Shaft Line
  • HỘP SỐ: DongI DTM90A, I = 3.46:1
  • THIẾT BỊ ĐẨY: Chân vịt