Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - T4.200 (200HP)