Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - N4.115 (115HP)