Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - N4.38 (37.5HP)