Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - Z4.230 (230HP)