- Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc Nanni


Tiên phong trong thị trường động cơ trên toàn thế giới, Nanni sản xuất cả máy phát điện, có công suất từ 3.5 đến 421kW, và động cơ hàng hải, có mã lực từ 10 đến 720HP.

Ngoài ra, Nanni là một trong ba thương hiệu hàng đầu trên thế giới về động cơ Diesel đặt trong. Nanni được tăng cường bởi tinh thần tiên tiến dựa trên kinh nghiệm hàng trăm năm về động cơ đẩy, phát điện và máy quản lý điện năng.

Dịch vụ Thiết kế và cơ sở được thiết lập tại La Teste de Buch tạo khả năng tiến hành các nghiên cứu hoàn thiện nhất cho từng nhu cầu và sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng đó.

Động cơ của Nanni cho Bảo đảm an toàn hàng hải

Động cơ SOLAS ( Bảo đảm an toàn hàng hải) là một phần quan trọng của hệ thống an toàn của một xuồng cứu sinh, Nanni đã tập trung vào các đặc điểm chuyên biệt theo điều kiện sử dụng, đẩy các động cơ đạt tới giới hạn của mình và chứng minh độ tin cậy lớn lao bằng các thử nghiệm trong các điều kiện khắc nghiệt nhất.

Song song với những thiết kế của Nanni, việc sản xuất và phân phối một loạt các động cơ hàng hải có mã lực từ 29 đến 85HP và 2 động cơ hơn 150 và 270 HP phù hợp với yêu cầu SOLAS, Nanni cũng cung cấp một dải các phụ kiện hoàn thiện cho các thiết kế riêng trên từng động cơ này.

Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - 10 to 135HP
 • N4.140 (135HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 135HP.
 • N2.10 (10HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 10HP, có thể ...
 • N2.14 (14HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 14HP, có thể ...
 • N3.21 (21HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 21HP, có thể ...
 • N3.30 (30HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 30HP, có thể ...
 • N4.38 (37.5HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 37.5HP, có thể ...
 • N4.40 (40HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 40HP, có thể ...
 • N4.50 (50HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 50HP, có thể ...
 • N4.60 (60HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 60HP, có thể ...
 • N4.85 (85HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 85HP, có thể ...
 • N4.100 (100HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 100HP, có thể ...
 • N4.115 (115HP)
  Động cơ nền tảng Kubota, Công suất 115HP, có thể ...
Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - Công Suất Từ 150 Đến 760HP
Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - Công Suất Từ 165 Đến 320HP (Dòng Planing)