Mái Ấm Cho Người Vô Gia Cư

Cập nhật: 20 December, 2003

Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2003, mưa lớn gây ra lũ lụt và sụt đất ở miền Trung Việt Nam. Kết quả là nhiều gia đình mất nhà cửa. Nhiều người chết và hàng trăm người không có nhà và phải ngủ trong lều.

Mùa đông đang đến gần, Minh Long quyết định tạo nên sự khác biệt bằng cách nhanh chóng xây dựng một nơi trú ẩn cho các gia đình và cá nhân không nhà. Nơi tạm trú sẽ được điều hành bởi các Nhà sư từ chùa địa phương và các nhà sư sẽ cung cấp lương thực hàng ngày cho họ.

Các mái ấm sẽ hoàn tất trong vòng 3 tuần vào ngày 15 tháng 12! Sẽ là nơi trú ẩn cho 20 người.