Chiến Dịch 3S Đà Nẵng – Hội An Năm 2012

Cập nhật: 05 October, 2012

Chiến dịch này hướng đến mục đích tạo thêm mối quan hệ với những khách hang thân thiết, tìm kiếm khách hang mới và thu thập thông tin thị trường máy thủy, phổ biến tầm quan trọng của phụ tùng chính đồng thời tư vấn cho khách hàng về các vấn đề của động cơ.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các hoạt động sau đây đã được thực hiện:

  • Kiểm tra miễn phí
  • Miễn phí thay bugi cho mỗi động cơ
  • Thay đổi nhanh chóng các phụ tùng thay thế với giá đặc biệt (giảm giá 15%)
  • Thay nhớt động cơ với giá đặc biệt (giảm giá 10%)
  •  Mua Yamalube được quà khuyến mãi
  •  Miễn phí hướng dẫn bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng căn bản hàng ngày
  •  Miễn phí và nhanh chóng hỏi - đáp cho các vấn đề kỹ thuật động cơ
  •  Miễn phí kiểm tra và thử nghiệm YDIS cho động cơ 4 thì
  • Miễn phí và dễ dàng chọn dịch vụ kế tiếp trong thời gian hoạt động chiến dịch
  • Cập nhật thông tin về sản phẩm mới nhất

Tổng cộng, đã có 31 động cơ thủy gắn ngoài bao gồm cả động cơ 2 thì và 4 thì, 24 motor nước đã được kiểm tra bởi đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật cao của Yamaha.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm tới tất cả những cá nhân và tổ chức đã tham gia tích cực trong sự kiện lần này và chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại trong năm tới!