Tập Huấn Lắp Đặt Xuồng Cao Su TP. HCM 2013

Cập nhật: 18 December, 2013

Vào ngày 18/12/2013 Cty TNHH TBHH Minh Long được mời tham dự Hội thảo Bộ Công An tại Trụ sở Công An Đường Thủy thành phố Hồ Chí Minh . Hội thảo được tổ chức nhằm tập huấn Tháo Lắp Xuồng Cao Su cho tất cả các đơn vị CSGT Đường Thủy khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Kỹ thuật của CTY TNHH TBHH Minh Long - ông Lý Diệu Tín đã có một buổi huấn luyện dài 2 tiếng về việc cung cấp các tài liệu giấy cần thiết, các phụ tùng để lắp đặt xuồng cao su, cách lắp máy thủy E25B vào xuồng cao su, tháo xuồng và cách bảo trì căn bản đối với động cơ gắn ngoài trong những trường hợp đơn giản. Chúng tôi cũng rất vui sướng khi được biết sắp tới CSĐT TP. HCM sẽ lắp đặt 6 máy thủy E40X.

Chúng tôi rất mong muốn có mối quan hệ lâu dài với MOI trong những năm tiếp theo.