Hỗ Trợ Các Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Cập nhật: 08 March, 2007

Chiến dịch phát thực phẩm đầu tiên của chúng tôi trong năm 2007 đã được tổ chức vào lúc 10h ngày 05 tháng 3! Một lần nữa, mục tiêu của chúng tôi là những người kém may mắn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi dự án cuối cùng của chúng tôi trong việc giúp đỡ những người tàn tật và neo đơn kết thúc, chúng tôi đã cam kết nhiều hơn để giúp đỡ những cộng đồng này. Lần này chúng tôi rất hạnh phúc vì đã giúp được nhiều gia đình khuyết tật hơn.

Một lần nữa các phiếu giảm giá đã được phát 1 tuần trước khi bắt đầu buổi từ thiện, mỗi người nhận được 1 phiếu giảm giá và mỗi phiếu giảm giá có giá trị bằng 5kg gạo và 5 thùng mì ăn liền.

Cuối cùng, tổng cộng 700kg gạo và 700 thùng mì ăn liền đã được phát cho 140 hộ gia đình. Lần này tham gia cùng chúng tôi là ông Kenji, Kỹ sư hỗ trợ thị trường của Công Ty Yamaha - Kuala Lumpur - Malaysia. Tổng Giám đốc Sio Hock Chuan của Công Ty Minh Long cũng đã kêu gọi công đồng cung chung tay giúp sức "Khi giá gạo và giá mì tăng mỗi năm, chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận them sự hỗ trợ của cộng đồng để có thể góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn nhiều hơn”.

Nếu bạn quan tâm đến chiến dịch này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.