Hỗ Trợ Cộng Đồng Khiếm Thị Và Người Nghèo

Cập nhật: 10 August, 2006

Đối với dự án cộng đồng trong năm nay, chúng tôi quyết định không chỉ giúp đỡ những người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cảm thấy rằng đã đến lúc để chọn một tổ chức từ thiện cho dự án này. Vì vậy chúng tôi quyết định giúp đỡ những người khiếm thị bằng cách hỗ trợ Hội người Khiếm thị tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với thực phẩm.

Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động CCS vào buổi sang và buổi chiều ngày 8/8. Tổng cộng gồm có 2000 kg gạo và 2000 gói mì ăn liền, tổng chi phí là 1000 USD.

Mỗi địa điểm được nhận 200 gói. Mỗi người được tặng 1 gói gồm 5 Kg gạo và 5 gói mì ăn liền. Tổng cộng chúng tôi
đã trao quà đến 400 hộ gia đình!