Chiến Dịch Từ Thiện 2006

Cập nhật: 15 February, 2006

Tại TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều người vô gia cư và những người nghèo không thể nuôi sống gia đình mình. Với suy nghĩ này, chúng tôi đtặ ra để thử và giảm bớt gánh nặng đối với những cá nhân này. Một tuần trước khi chuyến từ thiện được bắt đầu chúng tôi đã tặng nhiều phiếu giảm giá thực phẩm đến các Mái Ấm và Nhà thờ
để thông báo rằng Minh Long sẽ cung cấp thực phẩm vào ngày 13/02.

Vào ngày 13/02, nhiều người nhận được phiếu giảm giá thực phẩm đã đến Phòng trưng bày của chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh để nhận thực phẩm. Mỗi người nhận được một phiếu giảm giá và mỗi phiếu giảm giá có giá trị 5Kg gạo và 5 gói Mì ăn liền. Cuối ngày, 2000kg gạo và 2000 gói mì ăn liền đã được chuyển tới tay 400 gia đình.