Hỗ Trợ Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Cập nhật: 20 August, 2005

Đối với kế hoạc CCS cuối cùng của năm 2005, chúng tôi quyết định tập trung mọi nỗ lực nhằm giúp đỡ những trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, có hàng ngàn trẻ em sống trong Trại mồ côi, những Mái Ấm hoặc Trường Đặc biệt cho
người tàn tật. Vài trẻ em đã bị cha mẹ bỏ rơi hoặc được Nhà nước nuôi nấng vì cha mẹ chúng không có khả năng chăm sóc.

Vào ngày 18/8 chúng tôi thực hiện một chuyến từ thiện đến 5 trường học cung cấp thực phẩm như xúc xích, thịt khối và những thực phẩm khác cho những trẻ em khiếm thị, khiếm thính, câm, chậm phát triển và rối loạn di truyền. Chúng tôi đã
cung cấp cho trẻ em không cha mẹ, mồ côi và dưới pháp lý. Cuối cùng, 154 Kg thực phẩm đã được cung cấp phi lợi nhuận cho tổng số 637 trẻ em. Nhiều trường trong số những trường chúng tôi viếng thăm đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao vì hành động nhỏ này. Đây cũng là một kinh nghiệm cảm động của Ngài Chủ tịch Sio của chúng tôi ( Ảnh thứ 3), cá nhân đồng tổ chức chiến dịch này.

Chúng tôi thật sự tin rằng : “ Trẻ em xứng đáng được mỉm cười”.