Xe Lăn Cho Người Khuyết Tật

Cập nhật: 05 February, 2004

Nhằm mục tiêu mang lại lợi ích cho trẻ em khoảng thời gian này, chúng tôi tìm thấy một nguyên nhân đnags giá trong một Trại trẻ mồ côi ở một thị xã nhỏ gần TP.Hồ Chí Minh. Trẻ em tại Trại trẻ này bị tàn tật và cần một chiếc xe lăn để di chuyển.

Minh Long quyết định tặng xe lăn cho 10 trẻ em không thể di chuyển và vào ngày 04/02 những chiếc ghế sẽ được giao đến tận nơi.

Chúng tôi hy vọng rằng những chiếc xe lăn sẽ tạo nên một điều khác biệt trong cuộc sống của họ.