Dự Án Phẫu Thuật Lasik Cho Người Cận Thị

Cập nhật: 18 February, 2005

Khi chúng tôi đang lên kế hoạch cho dự án mới thì nhận được cuộc gọi từ một tổ chức từ thiện, hỏi liệu chúng tôi có muốn tham gia chương trình Phẫu thuật Lasik cho 100 người bị cận thị hay ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam được sử dụng bởi người Mỹ trong suốt chiến tranh ở Việt Nam.

Khi chúng tôi đang lên kế hoạch cho dự án mới thì nhận được cuộc gọi từ một tổ chức từ thiện, hỏi liệu chúng tôi có muốn tham gia chương trình Phẫu thuật Lasik cho 100 người bị cận thị hay ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam được sử dụng bởi người Mỹ trong suốt chiến tranh ở Việt Nam.

Các cuộc phẫu thuật đẫ tiến hành hết sức thành công và là một kinh nghiệm bổ ích khi bạn biết rằng bạn đã tạo nên môt sự khác biệt kì diệu trong cuộc sống của một người khác.