CỬA HÀNG

DẦU - NHỚT YAMALUBE

Nhớt động cơ 4 thì (4 Lít)

Nhớt động cơ 4 thì (1 Lít)

Nhớt động cơ 2 thì (4 Lít)

Nhớt hộp số (1 Lít)

Nhớt hộp số (750ml)

Nhớt hộp số (350ml)

ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ

Đồng hồ cơ học

Đồng hồ kỹ thuật số

Đồng hồ đa năng

Đồng hồ đa năng

CHÂN VỊT

Chân vịt Nhôm

Chân vịt thép đen

Chân vịt Inox

Chân vịt Inox 4 cánh

HỆ THỐNG LÁI

Hệ thống lái cơ
Seastar

Hệ thống lái thủy lực Seastar

Hệ thống lái cơ
UltraFlex

Hệ thống lái thủy lực UltraFlex

BU-GI

Bugi B8HS-10
Động cơ 2 thì

Bugi B7HS-10
Động cơ 2 thì

Bugi LFR5A-11
Động cơ 4 thì

Bugi LFR6A-11
Động cơ 4 thì

PHỤ TÙNG KHÁC

Bộ bơm xăng

Bánh lái phụ (6E5)

Bánh lái phụ (6J9)

Kẽm ăn mòn (6CE)

Lõi lọc tách nước

Lõi lọc nhiên liệu

Lọc nhớt (69J)

Lọc nhớt (5GH)