Nanni - Động Cơ Thủy Dòng Cao Tốc - N4.100 (100HP)