MAN - Tải Nhẹ - MAN V12-1650 / V12-1800 (light duty)