MAN - Tải Nhẹ - MAN V12-1400 / V12-1550 (light duty)