MAN - Tải Nhẹ - MAN V8-1000 / V8-1200 (light duty)