- Máy phát điện Nanni


Các chuyên gia Nanni mở rộng phạm vi sản phẩm từ động cơ hàng hải sang máy phát điện, và các máy phát điện Nanni đạt được những tiện ích từ kinh nghiệm phong phú của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển.

Các dải máy phát điện của Nanni được đặt trên nền tảng chuyên biệt của Leroy Sommer hoặc Meccalte về máy phát điện tử, và kỹ thuật về nhiệt tuyệt vời của Kubota và John Deere.

Máy phát điện - QMF and QMS Series
 • NANNI QMF3.5M
  1 xi lanh, Công suất cực đại 3.5kW. Điện áp ...
 • NANNI QMF6.0M
  2 xi lanh, Công suất cực đại 5.0kW. Điện áp ...
 • NANNI QMS7.5M
  3 xi lanh, Công suất cực đại 7.5kW. Điện áp ...
 • NANNI QMS10M
  4 xi lanh, Công suất cực đại 10kW. Điện áp ...
Máy phát điện - QLS Series
 • NANNI QLS10T
  3 xi lanh, Công suất cực đại 7.9kW. Điện áp ...
 • NANNI QLS13T
  4 xi lanh, Công suất cực đại 10.7kW. Điện áp ...
 • NANNI QLS22T
  4 xi lanh, Công suất cực đại 17.7kW. Điện áp ...
 • NANNI QLS32T
  4 xi lanh, Công suất cực đại 25.7kW. Điện áp ...
 • NANNI QLS 39T
  4 xi lanh, Công suất cực đại 31.2kW. Điện áp ...