thumb

Chiến Dịch Vịnh Hạ Long Năm 2011

Ngày 24/04/2011

Từ ngày 19/04/2011 đến ngày 22/04/2011 Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý Minh Long tại miền Bắc Việt Nam - Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức đã tổ chức Chiến dịch Vịnh Hạ Long năm 2011. Đây là Dịch vụ Kiểm tra miễn phí lần thứ 4 của Công ty tại điểm Di sản Thế Giới nổi tiếng của Việt Nam.

thumb

Hội Thảo An Toàn S1 Cho Xe Trượt Nước

Ngày 26/09/2010

Từ ngày 23/9/2010 đến ngày 25/9/2010, Cty TNHH TBHH Minh Long đã được mời như là một đại diện của Motor Nước Hàng Hải Yamaha để giới thiệu và đào tạo về Motor Nước bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

thumb

Hội Thảo Kỹ thuật Bộ Nội Vụ 2008

Ngày 30/08/2008

Từ ngày 25 đến ngày 27/8/2008, Công ty TNHH Minh Long đã tiến hành hội thảo  kỹ thuật lầnthứ 2 và giới thiệu động cơ 4 thì đến Bộ Nội Vụ khu vực miền Nam Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Học viên tham gia đại diện cho tất cả các tỉnh thành từ miền Trung Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, và xuống đến Cà Mau (tỉnh cực nam của Việt Nam).

thumb

Chiến Dịch Bảo Dưỡng Miễn Phí Vịnh Hạ Long 2008

Ngày 17/07/2008

Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý Minh Long tại miền Bắc Việt Nam - Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức đã tổ chức Chiến dịch Bảo Dưỡng miễn phí tại Vịnh Hạ Long lần thứ nhất của năm 2008. Thời gian diến ra chiến dịch từ ngày 30 tháng 6 năm 2008 đến ngày 5 tháng 7 năm 2008.

thumb

Đào Tạo Kỹ Thuật Và Giới Thiệu Động Cơ 4 Thì Đến MOI (Bộ Công An)

Ngày 02/11/2007

Vào ngày 30 và 31 tháng 10, Minh Long thực hiện một trong các khóa đào tạo lớn nhất cho đến nay tại tỉnh Nam Định ( cách Hà Nội 200 km về phía nam), tổ chức một khoá đào tạo kỹ thuật cùng với giới thiệu động cơ 4 thì đến 80 thành viên của Bộ Nội vụ (Công An). Những học viên đại diện cho tất cả các tỉnh từ miền Trung Việt Nam, Huế phía bắc Việt Nam Quảng Ninh.