thumb

Chiến Dịch 3S Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Ngày 24/11/2013

Là chương trình kiểm tra miễn phí cuối cùng của Công Ty Minh Long trong năm 2013, diễn ra từ ngày 19/11/2013 đến ngày 22/11/2013 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

thumb

Chiến Dịch 3S Đà Nẵng – Hội An Năm 2013

Ngày 27/10/2013

Công ty TNHH TBHH Minh Long, cùng với đại lý Miền Trung - Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Hải Đăng đã tổ chức Chiến dịch 3S Đà Nẵng – Hội An  năm 2013 từ ngày 22/10/2013 đến ngày 25/10/2013.

thumb

Chiến Dịch 3S An Giang 2013

Ngày 29/09/2013

Chương trình kiểm tra miễn phí thứ hai trong năm 2013 của chúng tôi diễn ra từ ngày 24/9/2013 đến ngày 27/9/2013 tại Long Xuyên – Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang - khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

thumb

Chiến Dịch 3S Tuần Châu – Vịnh Hạ Long – Vân Đồn 2013

Ngày 27/04/2013

Chúng tôi đón chào năm mới 2013 bắng Chiến dịch kiểm tra miễn phí tại Tuần Châu, Vịnh Hạ Long và Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Miền Bắc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức bảo dưỡng tại Tuần Châu, một địa điểm thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

thumb

Chiến Dịch 3S Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Ngày 17/12/2012

Là chương trình kiểm tra miễn phí cuối cùng của Công Ty Minh Long trong năm 2012, diễn ra từ ngày 10/12/2012 đến ngày 15/12/2012 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.