thumb

Mái Ấm Cho Người Vô Gia Cư

Ngày 20/12/2003

Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2003, mưa lớn gây ra lũ lụt và sụt đất ở miền Trung Việt Nam. Kết quả là nhiều gia đình mất nhà cửa. Nhiều người chết và hàng trăm người không có nhà và phải ngủ trong lều.

thumb

Hỗ Trợ Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Ngày 22/02/2003

Dự án Cộng Đồng của chúng tôi đã được thực hiện vào ngày 20/02/2003, cung cấp hỗ trợ cho các trẻ em gặp khó khăn tại 2 trường học ở thị xã Châu Đốc.